บอกได้เลยว่าสิ่งที่สำคัญ คือ ค่าย LIVE22 ที่จะมามอบสิ่งที่ดี ๆ ให้กับเราสมาชิก และเรานั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญเหล่านี้ คือ การที่เรานั้นได้รับสิ่งที่ดี ๆ เพราะค่ายเรานั้นมาพร้อมกับความปัง ที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วย และวันนี้เป็นวันที่เรานั้นจะได้รับสิ่งที่ดี ๆ และเรานั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่ดีเหล่านี้จะช่วยให้เรานั้นสามารถเติบโตขึ้นได้ไป พร้อมกับค่ายเกมที่ดีอีกด้วย และแน่นอนว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้เรานั้นเติบโตมากขึ้นได้อีกด้วย และเรานั้นจะได้รับแต่สิ่งที่ดี ๆ กับค่ายของเรา

LIVE22

เรานั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญ คือ การที่เรานั้นจะได้รับสิ่งที่ดี ๆ เพราะค่ายของเรานั้นพยายามที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับสมาชิกเสมอ และเรานั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่ดีเหล่านี้ จะช่วยให้เรานั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น ด้วยการที่เรานั้นมีแรงผลักดันที่ดี คือ การที่เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้น และเรานั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญเหล่านี้ จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีในการพัฒนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ซึ่งเรานั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญเหล่านี้ จะทำให้เรานั้นได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย และเรานั้นก็อยากที่จะส่งมอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับสมาชิกด้วย และถ้าหากเรานั้นอยากที่จะได้รับสิ่งที่ดี ก็เชื่อว่าจะทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นแน่นอน การที่เรานั้นจะได้รับสิ่งที่ดีนั้นก็คือการที่เรานั้นพยายาม ที่จะหาสิ่งที่จะมาพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

แน่นอนว่าเราก็ต้องการสิ่งที่ดี ๆ กันทั้งนั้น และเรานั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าจะทำให้เราสมาชิกนั้นได้รับสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย และแน่นอนว่าการที่เรานั้นจะได้รับสิ่งที่ดีในการนำไปพัฒนานั้น คือ การที่เรานั้นได้รับสิ่งที่ดี และแน่นอนว่าถ้าหากเรานั้นอยากที่จะได้รับสิ่งที่ดีนั้น คือ การที่เรานั้นได้รับผลลัพธ์ที่มากขึ้น และแน่นอนว่าเราเองจะเติบโต และมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นแน่นอน

LIVE22 ค่ายเกมที่ดีที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลลัพธ์ที่ดี ก็ต้องยกให้ค่ายเราเลย และแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญนั้น คือ การที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกับค่ายของเรา เพราะสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน